1. ناشنوایان ورزش المپیک در ترکیه
 2. آرم ناشنوایان ایران
 3. مهمترین علامت لب خوانی یا دست اشاره یا…
 4. رفتار و زبان اشاره
 5. لب خوانی مخصوص ناشنوا
 6. فرهنگ ناشنوایان
 7. تاریخچه قبر کوروش
 8. چارلی چاپلین و گرانویل ردموند
 9. استاد محسن موسوی : درباره زبان اشاره را توضیح میدهد.
 10. مصاحبه آقای کورت
 11. مصاحبه آقای متت دایگله
 12. مصاحبه خانم هیدی
 13. دستگاه تلفن مخصوص ناشنوا
 14. تاریخچه کشتی ماری ملکه
 15. مصاحبه آقای بارم جوردن
 16. جشن ناشنوایان جهان در لاس وگاس
 17. مصاحبه آقای متت هامیل
 18. مصاحبه جویل باریش
 19. زیر نویسی در سنیما
 20. خانه ناشنوایان
 21. نمایشگاه کامپیوتر ماک
 22. مصاحبه آقای احمد
 23. مصاحبه آقای رضاقلی شهیدی